facebook twitter youtube
Home Hem Hälsa Mat Mor och barn Sjukdom
in Hälsa - 31 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 31 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 30 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 29 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 28 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 28 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 27 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 27 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 27 Dec, 2013
by admin - no comments

Riktigt så allvarligt är det inte. Tommy Körberg har nog inte skrotat alkoholen för gott. Men sedan den 65 år fyllda sångaren opererade in en ny knäled i augusti har han inte haft någon lust att stirra i glaset. – Jag har varit lite småfull två-tre gånger sedan dess. Det var öppen bar […]

in Hälsa - 27 Dec, 2013
by admin - no comments

Kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en folksjukdom. Mellan 500 000 och 700 000 svenskar är drabbade. Kol utvecklas långsamt, under flera decennier. Fyra av fem drabbade svenskar känner inte till sin sjukdom. – Sjukdomen är både underdiagnostiserad och underbehandlad. Med hjälp av en enkel undersökning, spirometri, kan kol upptäckas men man gör spirometrier […]